ఏమో ..అదేమో ..మరేనేమో !

ఎన్నైనా చెప్పండి. వేసం కాలం.సాయం సమయం.సముద్రం గాలులు. మంచి నిద్రలో కమ్మి వేసే కమ్మటి జ్ఞాపకం లా..నిలువెత్తు వివశత్వంలో ముంచేయ గలదు …అప్పుడప్పుడే విచ్చుకొంటున్న ఒక చిన్న మల్లెచెండు. ఎప్పుడైనా ఆదమరుపున  మనసున మెదులుతుందొక మధురమైన పాట. మనుసున మల్లెల మాలలూగెనే.. ఎంత హాయి ఈ రేయి నిండెనో ..అంటూ. ఆ పారవశ్యం ఆ పాటదా ఆ మాటదా..ఆ తియ్యటి పలుకు ను ఒలికిన స్వరానిదా..ఆ అందమైన స్వరాన్నిన స్వరకర్తదా..? ఆ కమనీయ భావాన్ని కంటిముందు నిలిపిన… Read More ఏమో ..అదేమో ..మరేనేమో !

DO you KNOW this???

Do You know this? This is  an  important information to KNOW. http://www.dancewithshadows.com/pillscribe/fainting-main-side-effect-of-cervical-cancer-vaccine-gardasil/ http://www.youtube.com/watch?v=71cTzZmwIfg&feature=channel http://www.youtube.com/watch?v=31Irc8CHK0c&feature=channel http://www.youtube.com/watch?v=tbiZuxKSi6o http://www.profitableharm.com/gardasil_cervarix_docs_concerns.html After all this issue,Gardasil  and Cervarix  are released in India with a great hope.We want to know more about this .Simple and straight. *** All rights @ writer. Title,labels, postings and related copyright reserved.

కథ రాకడ

ఒకానొక పెద్దమనిషి యెకాఎకిన మా ఆఫీసులోకి వచ్చి , నా టేబులుకి ఎదురుగా ఉన్న కుర్చీలో కూర్చునే లోగానే , గబ గబ అనవలసినవన్నీ అనేసేసారు. పరిచయాలు పక్కన బెట్టి. ఆహ్వానాలు  ఆవలపెట్టి. “అసలా కథ అలాంటిదిలాంటిది కాదు..నోబిలు ప్రైజు రావలిసింది.ఎలాంటి కథెలాంటి కథ ! తెలుగులోది కాబట్టి నలుగురి కంటా పడకుండా పోతంది కానీ , ఏం కథండీ బాబూ .. .నన్ను నిలవనీయ లేదనుకోండీ! వెంటనే ఫోను జేసా.  మీరు లేరు. “ వారి… Read More కథ రాకడ