ధన్యోస్మి మిత్రమా ..!

నేస్తమా… ఆత్మీయతా అనురాగాల నిలువెత్తు దోస్తూ.. కోటపాటి! 1959  లో పల్నాడు పిడుగురాళ్ళలో  కలుసుకున్నాము. ప్రాంతీయత, సన్నిహితత్వం, మాట మనసుల మమైక్యం మనల్ని అచిరకాలం లోనే మైత్రి బంధితులను చేసింది. ధోతి లాల్చి ఉత్తరీయాల ఠీవీ లో.. పాతికేళ్ళ యుక్తవయసులోనే ..పెద్దరికం పూత పూసిన చిరునగవుల మిత్రులిద్దరూ… పంచాయితీ సమితి ఆఫీసు కు వెళ్లి వస్తూ ఉండడం కళ్ళుకుట్టే సదృశ్యమే ఊళ్ళో పెద్దలు – పెద్ద,చిన్న నాగయ్యలు కోరి స్నేహం చేసుకున్నారు. విద్యాధికులు శ్రీ వేమా రెడ్డి… Read More ధన్యోస్మి మిత్రమా ..!

Remembering Sri Murahari Rao

                                                                                                                                                                 Babu Gogineni One recent memory: Our car turned left into the shabby village of Ponnapalli, just past the Krishna River, on our way to Guntur. After we went past the village, he said, “come, I have something to show you”. He was showing me… Read More Remembering Sri Murahari Rao