"నీకో బొమ్మ నాకో బొమ్మ “

 “ కొండపల్లి కొయ్యబొమ్మ నీకో బొమ్మ నాకో బొమ్మ “ దసరా పండుగ అంటేనే “అయ్యవార్లకు పిల్లవాండ్ర”కు కు సంబందించినది. పాఠాలకు సెలవిచ్చి కాస్త సేదదీరే సమయం ఇది.  అంతే కాదు, ఇది బొమ్మల పండుగ. పిల్లలకు బొమ్మలకు ఉన్న అనుబంధం చెప్పవలసింది ఏముంది ? మన సంస్కృతిలో ఒక్కో పండుగ ఒక్కో పనితనాన్ని గౌరవించేది. దసరా పండుగ పిల్లలకు ఎంతో ఇష్టమైన బొమ్మల కళాకారులను గౌరవించేది.  దసరా నాడు మన ఇళ్ళల్లో కొలువు దీర్చే బొమ్మల… Read More "నీకో బొమ్మ నాకో బొమ్మ “

మాదా బుజ్జి బడి…!

మాదా బుజ్జి బడి…!పిల్లలా చిట్టిపొట్టి వారు…!బాపూజిని వారికి పరిచయం ఎలా చెప్మా!?!ఇదుగోండి ఇలా చేశాం .మేం.http://prabhavabooks.blogspot.in/ All rights @ writer. Title,labels, postings and related copyright reserved.