సోలెడు సోలెడు ముచ్చాలిస్తా !

 ష్!

మీకో రహస్యం చెప్పాలి!
మా అమ్మాయిమణి తో ఎప్పుడైనాఅనబోయేరు!
తినబోయే చోట మరీను!
నిజమండీ!
మధ్య మాఅమ్మాయిమణి ఆజమాయిషీ ఎక్కువైపోయింది
ఎప్పుడెప్పుడు ఏమేమి తినాలి..ఎంతెంత తినాలి..  ఎప్పుడు తినాలి..అన్నీ వారిఆజ్ఞానుసారంగా జరగాలని !
కుంచమంత కూతురుంటే కంచంలోకూడు అంటారుకదా , మాకూతురుగారు  కొంచెంఅటూ ఇటూగాఅంతే ననుకోండి. కాకపోతే,  కంచం మీద ఆమెసార్వభౌమాధికారం పెరిగిపోతోందన్నమాట!
పొద్దున్నే లేచీ లేవగానే, వేడి వేడికాఫీ తాగాలావద్దా?  మీరేచెప్పండి!
మా అమ్మాయి ససేమిరావద్దంటుంది
ఖాళీ కడుపుతో కాఫీమంచిది కాడు. ముందు ఏదైనాతినాలి ,పైనే కాఫీ!  ఇదీఆమె ఉవాచ.
ముందుగా ఓ గ్లాసుడు నిమ్మరసం తాగులెమ్మని …కొద్దిగా సవరింపు.
సరేలే , ఇదేదో ” యోగా ””కారుల  తరహా లెమ్మని సర్దుకుపోదాం అనుకుంటే , మా ఆమ్మాయి వడ్డించే   ఫలహారాలు, మొలకెత్తిన పెసలు వగైరాలతో మనకొచ్చిన పేచీఏమీ లేదు. వాటికన్నా ముందుగా పొద్దునే కప్పుడుఓట్సు తినమనితెచ్చి పెట్టిందితను.ఇకమొక్కజొన్న పలుకుల సంగతి సరేసరి!
సరాసరిగా అటు అమెరికానుంచి  ఎగురుకొంటూ వచ్చాయయ్యే… కోడైకూస్తూ !
వాటి వెన్నంటే  ఓడెక్కి వచ్చాయికదా  ఓట్సుపలుకులు.
ఓట్సు అంటే ఏంటోఅనుకొనేరు మన గోధుమలకు ముత్తవ్వలు అన్నారొకవ్యవసాయజ్ఞులు. కాదు.. కాదు …కొర్రలు మనగోధుమల ముత్తాతలుఅన్నారింకొకరు.
ముత్తవ్వో మూలపంటో కావొచ్చుకాక , వారిసముదాయింపు దేశవిదేశాల పంటలన్నికీ మన చుట్టరికం.
దరిమిలా మనవంటింట్లో కి సాదర ఆహ్వానం అన్నమాట!
ఆలోచనలన్నీ ఇలాసాగుతూ ఉండగా.. మా అమ్మాయిచక్కగా మిలమిలమెరిసే పింగాణీకప్పులో వేడివేడి పాలుపోసుకొని , అందులో గుప్పెడు ఓట్సు అటుకులు  పోసి, నా ముందుకుతోసింది. చంచాతో సహా!
మింగాలేక కక్క లేకా.. ఆమె ఉపన్యాసాలతోసహా తినవలసివచ్చింది.
మా అమ్మాయి ఆసాంతంఓట్సు అటుకులప్రాధాన్యం గురించి చెపుతూ ఉంది. లెక్కకుమిక్కిలి పోషక విలువలుబోలెడంత పీచుపదార్థంవగైరా వగైరా.
హతోస్మి!
నేను మాత్రం తక్కువతిన్నానా?
అమ్మాయి ఎక్కడ నొచ్చుకుంటుందోనని ఒక  పక్క .ఆమె వడ్డింపుకు న్యాయం చేకూరుస్తూ ..
చంచాను తిరగేస్తూ…        
మరో పక్క బుర్రనుగిర్రున తిరగేస్తున్నాను.
తటాల్మని గుర్తొచ్చాయి.
 మా వూరినుంచి తెచ్చుకొని,అటకలో  డబ్బాలోదాచి పెట్టినసోలెడుముచ్చాలు“!
యస్స్!నేను మనసులోనే ఓ గెంతు గెంతాను. నా ముఖం తేటబడింది.
నేను తృప్తి గా తలాడించడం చూసి,
మా అమ్మాయి కడుంగడు సంతసించి ,
ఖాళీ కప్పుచేతబట్టుకొని వెళ్ళింది. తన పుస్తకంలో తానుమునిగి పోయింది.
 హమ్మయ్య !
చప్పుడు కాకుండా  వెళ్ళి .. వంటింటిఅటక మీదిడబ్బాను తీసాను.
సోలెడు సోలెడు ముచ్చాలిస్తా
సొని పూల దండలిస్తా..
కోడలా మా కోతకురావమ్మా .. “  అని లోలోనే పాడుకొంటూ..
గుప్పెడు ముచ్చాలు తీసి, గ్రైండర్ లో పోసి గిర్రున ఒకతిప్పు తిప్పాను.
ముచ్చాల పలుకులు సిద్ధం!
గ్లాసుడు నీళ్ళు పోసి.. కుక్కర్లో పెట్టి పలుకులు ఉడికించానోలేదో
చక్కగా తయరయ్యింది.   
మా అమ్మాయి మళ్ళీస్ట్రేలియన్ ఓట్సు పట్టుకొచ్చేసరికి, నేనేమో నడిగడ్డ ముచ్చాల అన్నం , గుత్తొంకాయకూర తోతినడానికి వడ్డించుకొన్నా.
తీరా చూద్దును కదా.. మా అమ్మాయి  తెచ్చినకప్పు ఖాళీది.
అమ్మా.. మరి నాకో? ” అన్నది బుద్ధిమాన్ బాలిక లాగా!
అందుకే కదా అంటారుఅడగందే అమ్మైనాపెట్టదు అని!
అడగడం ఆలస్యం, మాఅమ్మాయికి ముచ్చాల అన్నం తో పాటునా ఆలోచనలనువడ్డించేసా!
ఇప్పుడు వినడం ఆవిడవంతు.
చక్కగా కలిసి కబుర్లాడుకొంటూభోంచేసేసామోచ్!
ఇక మీకు తెలిసిపోయింది కదా?
మేం జొన్నన్నం తిన్నామోచ్
తింటూనే ఉన్నామోచ్ !
మరి మీరు?
***

వేడి వేడి జొన్నన్నంలోచిక్కుడుకాయ కూరో బంగాళదుంప వేపుడో వేసుకొనితింటుంటే.. అబ్బబ్బ..నోరూరి పోదూ!

గుత్తొంకాయ వండుకోగలిగారా ఇకసరేసరి!
ఇక , పెరుగు కలుపుకొనిఆపై ఆవకాయనంజుకొంటుంటేఅబ్బ!
 మాంసాహారులైతే వారికి రుచులవిషయం చెప్పక్కరలేదు !
అవునండీ,   శ్రీనాధులవారు మాట వరసకు ఏమని అన్నారో కానీ..
సజ్జ జొన్న కూళ్ళు.. లేమికి ప్రతీకలుగా అయిపోయాయి .చూస్తుండగానే పురాభావనలుఅయిపోయాయి.పింగాణీ కప్పుల్లో చంచాల్లో ఇమడలేకకాబోలు
ఇప్పుడు ఓట్సుకూళ్ళు కార్న్కూళ్ళు  కనుక ఆధునికులకు చిరునామాఅయిపోయినట్లు !
దానా దీనా చెప్పొచ్చేదేంటంటే, మన పంటలన్నీమన నేపథ్యంలోపుట్టిపెరిగినవి. మన  ఆహార పోషకావసరాలుతీర్చడం ఎలాగోమన పూర్వీకులుబాగానే ఎరుగుదురు.
ఎటొచ్చి మనమే,  సంధిలోసందిగ్ధంలో కొట్టుమిట్టాడుతున్నాం.ఆహారవ్యవహారాల సంబంధమై.
మా మ్మాయి సంగతిఅటుంచి
రెండేళ్ళ క్రితం , తెట్టు పరిసరగ్రామాల పిల్లలుపల్లె పదాలల్లుతూ … అల్లుతూ .. రాగులుసజ్జలు మోటు  తిండ్లనీ  ..అన్నం తిన్న  వారే ఆధునికులనికథలు రాసిమరీ వక్కాణించారు!
వారితోనూ ఈనాడు మా అమ్మాయితో  చేసిన చర్చల తరహా చేశాక.. మళ్ళీ పాత ఆహార అలవాట్ల  కొత్తకథలు  వండి వార్చారు.
అదండీ విషయం!
****
అవును మరి . ఆస్ట్రేలియాఓట్సు పలుకులకన్నా, అమెరికామొక్కజొన్న అటుకుల కన్న తక్కువ తిన్నాయామన జొన్నపలుకులు? రొట్టెలే చేసుకొన్నామా,పేలాలే వేపుకొన్నామా,  పేలపిండితోసున్నుండలే  చేసుకొన్నామా,బూరెలే వండుకొన్నామా
వండు కున్నవారికి వండుకొన్నంత. తినబోయిన వారికి తినబోయినంత!
చూడండి. మనదేశంలో ప్రతి పూటా ప్రతిఇంటా గుప్పెడుజొన్నలో సజ్జలోతిన్నామనుకోమనం ఎంతపంట పండించాలి?  రైతులకు  ఎంతఆదాయం ? వరికిగోధుమకీ మనంవాడుతున్న నీటిలో ఎంత పొదుపు చేయగలం? క్రిమి సంహారకాలుఎరువుల ఖర్చులుఎంత మిగిలిపోతాయి? పండించిన వారికీవండుకున్న వారికీ, అటు డబ్బుకు విలువ.. ఇటు పోషక పదార్థాల నిలువ.
 అబ్బో.ఇలాఆలోచిస్తూ పోతోంటే …  సజ్జ జొన్నచేల గట్లెమీద తిన్నపాలకంకుల మాధుర్యం మెదిలింది.   చేల మంచెలమీద నుల్చునివడిసెల రాయి  విసరకుండాముసిరే పిట్టల గుంపులతో దోబూచులాడం గుర్తొచింది.
అబ్బ ..ఎంత మంచికల!
వాళ్ళ వాళ్ళ దేశాల్లోనిమిగులు తగులుపంటలను తెచ్చి, వారేమో మనదేశంలో ఇబ్బడిముబ్బడిలాభాలపంటను పండించుకొంటుంటే   , మనం వాటికి అంతుబట్టని అధిక ధరలు చెల్లించి  కొనుక్కొనిఊరుకోవడమాఊరుకొందామా?
“ అసలు ముచ్చాలపలుకులకి మనమే పేటేంట్ తీసుకొని అటుఅమెరికాకి ఇటు ఆస్త్రేలియా కీ పంపిస్తేఎలా ఉంటుందంటావ్? “
మా అమ్మాయి ఏంఆలోచిస్తుందో కానీ ,
మీరు మాత్రం.. మాముచ్చాల అటుకులకిటుకుని ఎవరికైనా చెప్పబోయేరు!
ఇది నాకూమీకూ మధ్యనేఉండాలి సుమండీ
ఇంత బ్రహ్మాండమైన వ్యాపారరహస్యాన్ని ఎవరన్నా సొమ్ముజేసుకొంటే?!?
అందునా ఆ అమెరికా వాళ్ళ ఈ ఆస్ట్రేలియావాళ్ళ చెవినబడిందే అనుకోండి .ఇక అంతే సంగతులు!  
ష్..!
***
తథాస్తు!

***
ఇవి కూడా రుచి చూడండి.
http://prabhavabooks.blogspot.in/2012/02/blog-post_14.html
http://prabhavabooks.blogspot.in/2011/09/blog-post_20.html

***
All rights @ writer. Title,labels, postings and related copyright reserved.

ప్రకటనలు

4 thoughts on “సోలెడు సోలెడు ముచ్చాలిస్తా !

  1. ఫిఖర్ నై సాబ్ ! మీ ఓరుగల్లు పోరగాండ్లకు ప్రత్యేక ఆఫర్ ! సంచుడు సంచుడు ముచ్చాలిస్తా ! కొంచబోండి !
    నికార్సైన నడిగడ్డ వి !ఏక్ దం ఫస్ట్ కిలాస్! సోంచాయించున్రి !
    పాటగాండ్లకు ఆటగాండ్లకు ఒక్క సారి రుచిచూపిన్రంటే .. ఖతం !

    మెచ్చుకోండి

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్+ చిత్రం

You are commenting using your Google+ account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

w

Connecting to %s