వెలుగుని మరిచిన పూవు

వెలుగుని మరిచిన పూవు తమిళ రచన: సుబ్రహ్మణ్య  భారతి    (1912) (తెలుగు సేత : చంద్ర లత  25-4-2017) *** పల్లవి  :          ఆ అందాల మోము మరిచేనే …ఇక నా బాధ ఎవరితో చెప్పేనే,  చెలీ! చరణం  1 :     నా మది ఆ చెలిమిని మరిచేనా …మరి చెలికాడి మోమును మరిచేది న్యాయమా? నా కనుపాపలలో నిలిపిన నా కలలమూర్తి లో ఆ కణ్ణడి సొగసులు కళ్ళారా చూసేనా? అతనిని ఎదురుగా… Read More వెలుగుని మరిచిన పూవు

అక్కడ పూసిన పువ్వు

అక్కడ పూసిన పువ్వునుఇంగ్లీషులో ఇక్కడ చదవచ్చు.http://www.iupindia.org/Commonwealth_Literature.asp http://www.iupindia.orgThe icfai University Journal of Commonwealth Literature, Vol.II no.1,2010 అనువాదం : డా.CLL జయప్రద గారు All rights @ writer. Title,labels, postings and related copyright reserved.

From Drushyaadrushyam : An extract

 Drushyaadrushyam  An extract From Telugu novel,  Writer:    Chandra Latha,  Translator:   Dr.Ari Sita Ramayya       New Voices   Golden Jubilee Conference,  Sahitya Akademy ,10 –13 September,2004,Trivandrum ,  Andariki namaskaram. I would like to give a brief introduction of my novel before reading  an extract from it. Drushyaadrushyam is a novel about riverscape, water management, environment.. above all a theme… Read More From Drushyaadrushyam : An extract

Once Upon a time * అనగా అనగా *

చాన్నాళ్ళ క్రితం రాసిన ఈ కథను ఇప్పుడు ఇంగ్లీషులోనూ చదవవచ్చును. Once Upon a time * anagaa anagaa * *** Once upon a time, there was a small town. In that town, a spacious building. In front of that building, a beautiful flowering garden. To go through that high compound wall, a strong gate And if one went… Read More Once Upon a time * అనగా అనగా *